SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn

SN/K 548 har følgende mandat:

  • bidra til utviklingen av internasjonale standarder for bærekraftige lokalsamfunn ved å følge og delta i arbeidet i ISO/TC 268 Sustainable cities and communities, 
  • være orientert om og eventuelt delta i tilgrensende standardiseringsarbeid i CEN og ISO,
  • identifisere og gi innspill til eventuelle nasjonale standarder og 
  • bidra til at standardene implementeres i Norge gjennom, informasjonsaktiviteter, oversettelse, kurs etc.

I 2012 ble det startet opp et internasjonalt standardiseringsprosjekt innenfor bærekraftige lokalsamfunn gjennom ISO/TC 268 Sustainable development in communities. Hensikten med dette arbeidet er å utvikle relevante og behovsrettede standarder på dette området. Standard Norge er Norges medlem i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen som utvikler internasjonale standarder innenfor en rekke viktige samfunnsområder. Det er viktig at standardene som utvikles får et innhold som reflekterer behov i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge er det utviklet indikatorer og retningslinjer i ulike miljøer som det kan være viktig å få med i disse standardene. Norske interessenter som kommuner vil best kunne påvirke disse standardene gjennom aktiv deltakelse i arbeidet.

Det er også andre tilgrensende initiativ som for eksempel CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities (SF-SSCC).

 


 

Komitéleder:

Annik Magerholm Fet, NTNU

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)