Små og mellomstore bedrifter

Standarder gjør livet enklere og tryggere både for virksomheter og forbrukere. De bidrar blant annet til å styrke en bedrifts konkurransekraft og er viktige verktøy i HMS- og miljøarbeidet.

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering både innenfor næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Les mer om standarder og standardisering.

SMB og bransjeorganisasjoner - europeisk undersøkelse
Innenfor europeiske standardisering er det fokus på hvordan små og mellomstore bedrifters interesse blir ivaretatt i standardiseringsarbeidet og deres bruk av standarder. Tidligere studier peker på at bransjeorganisasjoner kan være et viktig bindeledd for kommunikasjon mellom SMBene og standardiseringsorganisasjonene.

I 2011 ble det gjennomført en europeisk undersøkelse for å kartlegge samarbeidet mellom bransjeorganisasjonene og standardiseringsorganisasjonen og identifisere beste praksis. Resultatene herfra har resultert i en rekke tiltak overfor SMBer.

Helpdesk for små og mellomstore bedrifter
De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har i fellesskap laget en helpdesk for små og mellomstore bedrifter (SMBer) som gir råd og veiledning om europeisk standardisering. Bilde av mennesker som snakker sammenHer ligger det gratis informasjon om europeisk standardisering, spesielt tilpasset SMBer: CEN-CENELEC SME Helpdesk.

CEN og CENELEC har også bidratt i arbeidet med en europeisk brosjyre som handler om hvordan standardisering kan gjøres mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter:  "Inkludering av små og mellomstore bedrifter i standardiseringsprosessen" (2013).

Suksesshistorier
Standard Norge har laget en del suksesshistorier og virksomhetseksempler om både små og større virksomheter som har god nytte av standarder og standardisering. Ved å lese dem er det enklere å forstå hva standarder og standardisering kan bety for den enkelte virksomhet. Ta en titt på suksesshistoriene/virksomhetseksemplene våre.

Spørsmål?
Hvis du har spørsmpål knyttet til små og mellomstore bedrifter og standardisering, kan du ta kontakt med utviklingssjef Anne Kristoffersen på tlf. 67 83 86 42 eller på e-post akr@standard.no.

 Bilde av mennesker på et møte (foto: Nicolas Tourrenc)

Sist oppdatert: 2013-12-09