Historien vår

Vi har laget vår egen historie om viktigheten av standarder.

Vi er omgitt av standarder – hele tiden. Det er de som gjør at vårt kompliserte samfunn fungerer. Standarder er som usynlige bærebjelker som holder samfunnet oppe og livet i gang.

De er der, men du ser dem ikke.

Standarder definerer hva som skal til for at elementer i en næringskjede eller i en produktkjede kan fungere sammen. Like standarder får kompliserte systemer til å snakke sammen. Standarder gjør det enklere å tenke nytt og er grunnlaget for bærekraftig innovasjon. Uten standarder kan ikke gode ideer få praktisk nytte. Det er standarder som gjør at skruen passer i mutteren, nøkkelen i låsen, arket  i skriveren og konvolutten, og at komfyren har samme høyde som resten av kjøkkeninnredningen.

Det er standarder som har gjort det mulig å binde hele verden sammen på verdensveven. Det er tusenvis av standarder som ligger bak når du sender en e-post – og gjør at den kommer fram. Verden over.

På en vanlig dag er hver og en av oss i kontakt med et utall standarder – som sørger for at hverdagslivet, organisasjonslivet, næringslivet, ja hele samfunnet, går rundt. Hvert år kommer 1 200 nye standarder. De gjør livet vårt enklere og tryggere.

De er der, men du ser dem ikke.

Mer om Standard Norge.

Mer om standardisering.
Flere kreditkort oppå hverandre

 

Sist oppdatert: 2014-01-23