Hva vi ser etter

Med et bredt virksomhetsområde må Standard Norge besitte kompetanse på mange områder. Vi har blant annet ingeniører og annet høyt utdannet teknisk personell, jurister, arkitekter, sykepleiere, statsvitere, økonomer, oversettere og kommunikatører i staben vår.

De fleste av medarbeiderne våre er prosjektledere som arbeider med konkrete standardiseringsprosjekter. Vi har liten “turnover” (gjennomtrekk av arbeidskraft) i organisasjonen, og er nå i en fase der verdifull kompetanse hos noen eldre medarbeidere må erstattes.

Vi søker derfor personer med relevant utdanning og som fortrinnsvis har erfaring fra miljøer som er fortrolige med utvikling og/eller bruk av standarder. Dette kan være både bedrifter, organisasjoner, myndigheter og offentlige etater eller forskning- og utviklingsmiljøer.

Flerkulturelt arbeidsmiljø
Vi er opptatt av å ha en organisasjon med jevn fordeling mellom kjønnene og et arbeidsmiljø som er attraktivt både for eldre og yngre arbeidstakere. Vi har personer med ulik etnisk bakgrunn ansatt hos oss og ser store fordeler i et flerkulturelt arbeidsmiljø.

Ansatte i Standard Norge må beherske norsk og kunne ordlegge seg både skriftlig og muntlig på engelsk. For øvrig stiller vi  krav til høy arbeidskapasitet, lojalitet og godt humør.

Visjonen til Standard Norge er: "Vi setter standarden". For å få til dette må vi alle spille på lag og være tro mot verdiene våre som er:

  • Troverdig
  • Engasjerende
  • Nyskapende
  • Kundedrevet
     

Personer i et komitémøte (foto: Nicolas Tourrenc)

Sist oppdatert: 2014-01-23