Møt ansatte i Standard Norge og sommervikarer

Les litt om hva noen av de ansatte sier om jobben sin, og hva de synes er positivt eller interessant med å jobbe med standardisering.

Thor Endre Lexow
Ingvild G. Mathisen
Thor Endre Lexow
(siv.ing. energi- og prosessteknikk)
Ingvild G. Mathisen
(siv.ing. miljø- og ressursteknikk)
Javad Sunde Fahidi
Hilde Aarefjord
Javad Sunde Fahadi
(siv.ing. kjemiteknikk)
Hilde Aarefjord
(marinbiolog)
Roald Sægrov
 

Roald Sægrov
(siv.ing. konstruksjonsteknikk,
MSCE, hovedfag filosofi)

 
   
Kunal Chadra
Hans-Martin Midtbust
Kunal Chadha
(sommervikar, sommeren 2013)
Hans-Martin Midtbust
(sommervikar, sommeren 2013)

Sist oppdatert: 2014-01-23