Verktøy i komitearbeid

  
 
  
  
  

Internasjonal standardisering

   Norsk Elektroteknisk Komite er Norges medlem i IEC.
 
 Norsk Elektroteknisk Komite er Norges medlem i CENELEC.

Aktivitetskalenderen 2014

Navn Tid
Kurs NEK 700 20.mars
Kurs NEK 440 8. - 9. april
Ny NEK 900, seminar 22. mai
NEK årsmøte 15. mai
Eliaden 2. - 6. juni
Lansering ny NEK 400 3. juni
NEK seminar 4. juni
Kurs NEK 440 14. - 15. okt
IEC General Meeting 16. - 17. okt
NEK Representasjonsmøte 20. nov
Ex konferansen 26. - 27. nov