Kurs fra Norsk Elektroteknisk Komite

Arrangement og kurs fra NEK

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs og seminarer innenfor det elektrotekniske området.

Vi holder bl.a. kurs innen lavspenning (NEK 400), høyspenning (NEK 440), ex-området (NEK 420), maritime installasjoner (NEK 410) og IKT/kabling (NEK 700). Annet hver år avholdes også NEK Elsikkerhetskonferansen. 

Navn Tid Sted
Kurs NEK 700 20.mars Strandveien 18, Lysaker
Kurs NEK 440 8. - 9. april Bergen
Ny NEK 900, seminar 22. mai  
NEK årsmøte 15. mai  
Eliaden 2. - 6. juni  
Lansering ny NEK 400 3. juni  
NEK seminar 4. juni  
Kurs NEK 440 14. - 15. oktober Gardermoen
IEC General Meeting 16. - 17. oktober  
NEK Representasjonsmøte 20. november  
Ex konferansen 26. - 27. november  

Kontakt informasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-31