Kurs i NEK 440

NEK utga i september 2011 normsamlingen NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen er blitt betydelig omarbeidet, og en del normkrav er revidert, jordingsdelen er utvidet og det er presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

Normsamlingen er oversatt til norsk og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS. Sett av dagene allerede nå!

Kursbeskrivelse

Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass. Det vil bli regneoppgaver og beregninger av berøringspenning og hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt.

For stasjonsanlegg med spenning over 1kV AC vil vi gjennomgå grunnleggende krav, design, utstyr, elektriske installasjoner, vern, kontroll, hjelpesystemer, prøving og vi vil ha regneoppgaver.

Hvem er kurset for

Dette kurset vil passe for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

Program: Program for 2 dagers kurset

Kursmateriell:Nødvendig kursmateriell vil være NEK 440:2011 som kan bestilles til (eventuelt kjøpes på) kurset for 75% av veil. pris.

Foredragsholdere: Alle foredragsholderne er medlemmer i normkomité NEK/NK 99 - Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg. Øystein Gåserud sjefingeniør NVE og komitéleder, Kåre Espeland prosjektleder REN, Hans Brantun prosjektleder REN og Stein Kotheim produksjonssjef Gudbrandsdal Energi.

Dato/tid/sted:
8. -  9. april 2014, Bergen
14. - 15. oktober, Gardemoen

Kursavgift: Kr. 8.250,- . I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

Påmeldingsfrist: En uke før kursstart

Påmelding: Kommer senere

Kontakter:
Har du praktiske spørsmål til kursene, kontakt Kristin Grevle-Haug e-post kristin.grevle-haug@nek.no, tlf. 67 83 31 20/00, eller Hans Habbestad e-post hans.habbestad@nek.no, tlf. 67 83 31 17.

Kurs i NEK 440

NEK 440

Tid: 8. - 9. april 2014
Sted: Bergen

Tid: 14. - 15. oktober 2014
Sted: Gardermoen

NEK 440

En evaluering fra

kurs 31.10 og 1.11 2012 og
kurs 6. og 7.3 2013 på Gardermoen hvor vi fikk meget gode tilbakemeldinger.

Sist oppdatert: 2014-01-31