Teknisk kurs NEK 700

NEK 700, krav til infrastruktur for tele, data og TV anlegg.

Omtale

EKOM loven med tilhørende forskrift regulerer alle former for elektroniske kommunikasjonsnett. Både offentlige og private nett (EKOM nett) omfattes av regelverket.

Enten det brukes fiberoptisk kabel, koaksial kabel eller parkabel så skal EKOM loven følges. Dette stiller økte krav både til planlegging, bygging og idriftsetting av alle typer nettverk. Noe som igjen påvirker det totale kostnadsbildet.  I tillegg er det igjen skjerpede krav til autorisasjon.

På den tekniske siden så er det også en rask utvikling i krav til overføringskapasiteter. Dette medfører nye teknologier, nye kabler og sambandsklasser. Dette kurset gir en grundig gjennomgang av de nevnte forhold med vekt på lovverk, standarden NEK 700 og dagens og fremtidens teknologiske løsninger.

NEK 700 er en samling av alle relevante standarder som omhandler infrastruktur for elektroniske kommunikasjonsnett – EKOM.. Standardene beskriver struktur og konfigurasjon for kabling i alle typer bygg. Setter krav til komponenter, kanalytelser, testing og dokumentasjon med formål om gjennomgående økt kvalitet og pålitelighet.

NEK 700 tar utgangspunkt i internasjonalt standardiseringsarbeid og NEK har ved hjelp av sin ekspertkomite tilpasset og oversatt den til norske forhold.

Dette kurset gir en grundig innføring i NEK 700 standarden av forelesere som også har vært med på å utvikle standarden.

Hvem retter kurset seg mot?

Kurset retter seg mot byggherrer, prosjekterende og installatører som arbeider med infrastruktur og nett for elektronisk kommunikasjon.

Kursmateriell: Nødvendig kursmateriell vil være NEK 700:2012.

Foredragsholdere: Stein Kleva, NEK

Dato/tid/sted:
20. mars 2014, Strandveien 18, Lysaker

Kursavgift: Kommer senere. I tillegg kommer reise, hotellutgifter.

Påmeldingsfrist: En uke før kursstart

Påmelding: Kommer senere

Kontakter:
Har du spørsmål til kursene, kontakt Stein Klevan e-post stein.klevan@nek.no, tlf. 67 83 31 08.

Teknisk kurs NEK 700

Kurs NEK 700
Tid: 20.mars 
  
Sted: Strandveien 18, 1326 Lysaker
NEK 700, del A
NEK 700, del B

Sist oppdatert: 2014-01-31