Representantskapet

Representantskapets sammensetning per mai 2011

Ordfører: Bjørnar Brattbakk, EnergiNorge
Varaordfører: Kjell Hansen, Nelfo

Medlemsparter:
Det Norske Veritas Certification AS (DNVC)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
EnergiNorge
Foreningen for EL og IT Bedriftene (NELFO)
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Industri (NI)
Post- og teletilsynet (PT)
Statkraft Energi AS 
Statnett SF
Statoil ASA

Medlem med kontingentfritak, uten stemmerett:
Standard Norge

Kontaktinformasjon

Strandveien 18 - Postboks 280,
N-1326 Lysaker
67 83 31 00 / nek@nek.no

Sist oppdatert: 2014-01-22