Om oss

Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Standard Norge er den største med ca. 75 medarbeidere og er utgiver av Norsk Standard. Dette nettstedet omfatter tre av organisasjonene, og informasjon om disse kan du finne i menyen til venstre. Mer informasjon om Post- og teletilsynet kan du finne på deres nettsted.

Standard Norges logo

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

NEKs logo

Norsk Elektroteknisk Komite har ansvar for standardisering på det elektrotekniske området. NEK vedtar Norske elektrotekniske normer. NEK er det norske medlemet i CENELEC og IEC.

standard.no logo

Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Standard Online er leverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn, men hovedmålgruppene er bedrifter, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner.

Post- og teletilsynets logo

Post- og teletilsynet ved Sekretariat for telestandardisering og internasjonalt samarbeid har ansvar for teleteknisk standardisering. PT har også ansvar for standardisering innenfor posttjenester. Post- og teletilsynet (PT) er medlem i ETSI og det norske medlemmet i ITU.

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online er samlokalisert i Strandveien 18 på Lysaker utenfor Oslo, mens PT holder til i Lillesand.

Kontaktinformasjon, inkl. org. nummer, til Standard Online AS, Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite.

Sist oppdatert: 2014-01-28