Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig ressursbruk, vern av miljøet og bedring av velferd er det overordnede målet for ekspertene i ISOs tekniske komité ISO/TC 268, Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Komiteen står blant annet bak flaggskipstandarden NS-ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn, som skal hjelpe lokalsamfunn med å definere mål for bærekraftig utvikling og iverksette strategier for å nå dem.

Denne hovedstandarden er supplert med en rekke standarder for byindikatorer, deriblant ISO 37120 (indikatorer for urbane tjenester og livskvalitet) og ytterligere to standarder som er på trappene, ISO 37122 (indikatorer for smartbyer) og ISO 37123 (indikatorer for robuste byer).

Det finnes også flere hundre standarder for smarte transportsystemer, vannforvaltning, forretningskontinuitet og robuste lokalsamfunn som er utarbeidet for å gjøre lokalsamfunnene trygge, bærekraftige og tilpasningsdyktige. I denne gruppen finner vi blant annet ISO 22313 Systemer for kontinuitetsplanlegging

For byggenæringen finnes standarden NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk som gir retningslinjer for byggverks prestasjon i forhold til miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske krav, samtidig som det tas hensyn til bygningers tekniske egenskaper og funksjonalitet.  

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2020-01-14

NS 3720:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3840:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 1: Generelt rammeverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-01-12) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 805:2000

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2000-06-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1717:2000

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv — Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15942:2011

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet — Systemer for kontinuitetsplanlegging — Veiledning (ISO 22313:2012)

SpråkEngelskUtgave: 2014-11 (2015-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet — Systemer for kontinuitetsplanlegging — Veiledning (ISO 22313:2012)

SpråkEngelskUtgave: 2014-11 (2015-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22395:2018

Standard

NOK 934,00 (eks. mva)

Security and resilience — Community resilience — Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 020,00 (eks. mva)

Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 3: Audio

SpråkEngelskUtgave: 5 (2019-12-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige bygninger og anlegg - Grunnleggende produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang