Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

ISO har en rekke standarder som spiller en viktig rolle i klimaarbeidet og legger til rette for overvåking av klimaendringer, tallfesting av drivhusgassutslipp og god praksis innenfor miljøledelse generelt.

Et godt eksempel er standardene i NS-ISO 14000-serien Ledelssystemer for miljø som gir oversikt over praktiske verktøy organisasjoner kan bruke til å styre hvordan aktivitetene deres påvirker miljøet. Denne serien med standarder, som blant annet omfatter en av ISOs mest brukte standarder, NS-ISO 14001, dekker generelt rammeverk, revisjon, kommunikasjon, merking, livssyklusanalyse og metoder for reduksjon av og tilpasning til klimaendringer.

NS-ISO 14064-serien er på linje med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) og kompatibel med de fleste klimagassprogrammer og inneholder spesifikasjoner for tallfesting, overvåking og validering/verifisering av utslipp av klimagasser. ISO 14067 spesifiserer på sin side prinsipper, krav og retningslinjer for tallfesting og rapportering av produkters karbonfotavtrykk. Blant de øvrige standardene på dette området har vi ISO 14080, som gir organisasjoner et rammeverk for utvikling av en konsekvent, sammenlignbar og forbedret metodikk for bekjemping av klimaendringer, og den fremtidige ISO Guide 84, som retter seg mot dem som utvikler nye standarder.

For byggenæringen finnes NS 3720 Klimagassberegninger som er en ny nasjonal standard fra 2018 som hjelper å kartlegge og forbedre BAE-næringens klimamessige fotavtrykk. Vi har også standarder for passivhus og lavenergibygninger. For bolighus gjelder standarden NS 3700 og for yrkesbygninger gjelder NS 3701.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-06-23

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - NS-EN ISO 14000-serien - P-768. Inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001:2015, NS-EN ISO 14004:2016, NS-EN ISO 14031:2013, NS-EN ISO 14063:2010 (utgått) og NS-EN ISO 19011:2011 (utgått). OBS! Redusert pris grunnet utgått innhold.

Språkno/en no/enUtgave: 2 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NS 3720:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3720:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3701:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14064-1:2018

Standard

NOK 2 410,00 (eks. mva)

Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

SpråkEngelskUtgave: 2 (2018-12-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14067:2018

Standard

NOK 2 410,00 (eks. mva)

Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 14080:2018

Standard

NOK 2 410,00 (eks. mva)

Greenhouse gas management and related activities — Framework and principles for methodologies on climate actions

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom og prosesskjøleanlegg med elektrisk drevne kompressorer - Del 1: Termer og definisjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 27913:2016

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 27914:2017

Standard

NOK 2 715,00 (eks. mva)

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang