Mål 15: Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 15: Liv på land

Å beskytte og fremme livet på land gjennom bedre ressursbruk er målsettingen for hundrevis av standarder.

For eksempel er ISO 14055 for å bekjempe nedbrytning av land og ørkendannelse et kjærkomment tilskudd til miljøledelsesstandardene i NS-ISO 14000-serien. Et annet fokusområde for ISO er bærekraftig skogbruk. Den kommende ISO 38200-standarden skal bedre sporbarheten i leverandørkjeden for trevirke ved å oppmuntre til en mer utstrakt bruk av trevirke fra bærekraftige kilder. Den vil dermed bli et avgjørende verktøy i kampen mot ulovlig avskoging.

Den viktige nasjonale standarden NS 9452 Innsamling av miljødata - Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø, inneholder lister for fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger. NS-EN 15267 Luftundersøkelse er en standard i fire deler som tar for seg sertifisering av automatiserte målesystemer av luften. 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Norsk senter for bioenergiforskning:

Skoglandskap i Stor-Elvdal

Sist oppdatert: 2020-01-14

NS 9452:2015

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Innsamling av miljødata - Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9451:2009

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Kulturminner - Krav til miljøovervåking og -undersøkelse av kulturlag

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3840:2015

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 1: Generelle prinsipper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 2: Innledende bedømmelse av AMS-produsentens system for kvalitetsstyring og overvåking av produksjonsprosessen etter sertifisering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 3: Ytelsesspesifikasjoner og prøvingsprosedyrer for automatiserte målesystemer for overvåking av utslipp fra stasjonære kilder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Luftkvalitet - Sertifisering av automatiske målesystemer - Del 4: Ytelseskriterier og prøvingsprosedyrer for automatiske målesystemer for periodiske målinger av utslipp fra stasjonære kilder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15527:2008

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Karakterisering av avfall — Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i avfall med gasskromatografi-massespektrometri (GC/MS)

SpråkEngelskUtgave: 2008-07 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - NS-EN ISO 14000-serien - P-768. Inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001:2015, NS-EN ISO 14004:2016, NS-EN ISO 14031:2013, NS-EN ISO 14063:2010 (utgått) og NS-EN ISO 19011:2011 (utgått). OBS! Redusert pris grunnet utgått innhold.

Språkno/en no/enUtgave: 2 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

ISO 18589-1:2019

Standard

NOK 1 417,00 (eks. mva)

Measurement of radioactivity in the environment — Soil — Part 1: General guidelines and definitions

SpråkEngelskUtgave: 2 (2019-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang