Mål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 4: God utdanning

Som en anerkjennelse av at utdanning for alle er viktig har ISO utarbeidet NS-ISO 21001, den første standarden for ledelsessystemer for utdanning.

Målet med standarden er å forbedre prosesser og kvalitet i utdanningsinstitusjoner for bedre å kunne ivareta brukernes behov og forventninger.

I tillegg utvikler ISOs tekniske komité ISO/TC 232 standarder som spesifiserer kravene til opplæringstjenester utenfor det formelle utdanningssystemet. En av disse er ISO 29993, som dekker alle former for livslang læring, inkludert yrkesutdanning og kurs i bedriftene (både internt og med eksterne kursholdere).

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-06-23

NS 4180:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29993:2017

Standard

NOK 934,00 (eks. mva)

Learning services outside formal education — Service requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang