Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det ligger i de internasjonale standardenes natur at de fremmer økonomisk vekst ved å etablere et felles språk og internasjonalt avtalte spesifikasjoner, som deretter kan brukes ved utarbeidelse av nasjonale og internasjonale regelverk.

De er et produkt av beste praksis og konsensus og er avgjørende for å redusere hindringene for internasjonal handel, noe også Verdens handelsorganisasjon (WTO) har anerkjent i sin avtale om tekniske handelshindringer.

Det finnes en rekke konkrete standarder som har til formål å fremme anstendig arbeid, spesielt NS-ISO 45001, som skal hjelpe organisasjoner og selskaper over hele verden å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I Norge jobber ansatte høyt til værs bl.a. i olje-, kraft- og byggeindustrien. NS 9600-serien bidrar til tryggere arbeidsforhold for arbeid i høyden. På petroleumsområdet er det laget egne standarder for sikkerhet: NORSOK S.

Korrupsjon hindrer økonomisk vekst og kan kan gjøre det vanskelig å skaffe seg arbeid. NS-ISO 37001 Antikorrupsjon bidrar til økonomisk velstand ved å hjelpe organisasjoner å bekjempe korrupsjon og skape en antikorrupsjonskultur.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2020-01-22

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 079,00 (eks. mva)

Teknisk sikkerhet

SpråkEngelskUtgave: 5 (2018-06-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 790,00 (eks. mva)

Arbeidsmiljø

SpråkEngelskUtgave: 5 (2018-06-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 790,00 (eks. mva)

Arbeidsmiljø

SpråkNorskUtgave: 5 (2018-03-19) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 125,00 (eks. mva)

Environmental care. Edition 4 2017

SpråkEngelskUtgave: 4 (2017-10-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 370,00 (eks. mva)

Sikker bruk av løfteutstyr — Rev. 3, Juni 2017

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2017-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang