Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur

Internasjonale standarder støtter opp om en bærekraftig industrialisering med avtalte spesifikasjoner som oppfyller kravene til kvalitet, sikkerhet og bærekraft.

Spesifikasjonene dekker så godt som alle bransjer og gir investorer og forbrukere trygghet ved å skape et miljø der varer og tjenester kan blomstre. Standardene gir et felles språk og bryter dermed ned tekniske hindringer for internasjonal handel. Dette er ikke minst viktig for utviklingsland siden det gir dem bedre forutsetninger for å konkurrere på det globale markedet.

Det finnes også standarder som tilrettelegger for samarbeid og felles forretningspraksis. Som eksempel kan vi nevne ISO 44001 Collaborative business relationship management systems, som utgjør en felles plattform som skal sikre maksimalt utbytte av samarbeid og hjelpe virksomheter med å etablere sunne forretningsforhold, både internt i og mellom virksomhetene.

Standardene er også viktige verktøy for å bygge robust og sikker infrastruktur. For eksempel finnes det over tusen standarder for byggebransjen som gir retningslinjer og spesifikasjoner for alt fra hva slags grunn et bygg kan stå på, til takkonstruksjonen. Disse inneholder ikke bare minstekrav til sikkerhet og ytelse, men også en rekke testmetoder for robusthet.

De internasjonale standardene utgjør en plattform som sikrer interoperabilitet, noe som igjen stimulerer til investeringer og fremmer innovasjon. Standarder for innovasjonsledelse gir et grundig utprøvd rammeverk som hjelper virksomheter med å realisere sitt innovasjonspotensial. Eksempler på relevante dokumenter er den europeiske serien med tekniske spesifikasjoner for innovasjonsledelse, CEN/TS 16555.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-06-24

NS 11201:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8360:2015

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

BIM-objekter — Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3935:2019

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 44001:2017

Standard

NOK 2 715,00 (eks. mva)

Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang