FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Se standarder knyttet til hver av FNs 17 bærekraftsmål.

7 standarder som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norske virksomheter kan også bidra til dette viktige arbeidet.

Her har vi plukket ut 7 standarder du kan starte med som alle typer organisasjoner kan bruke.

 

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Den overordnede standarden som omhandler hvordan virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling. Viktig områder er Forbrukerspørsmål, Engasjement i nærmiljøet, Etisk fremferd og Menneskerettigheter. Oversatt til norsk.

Til denne standarden er det også laget en veiviser: Samfunnsansvar – en veiviser til NS-ISO 26000.


NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp

Standarden viser hvordan virksomheter sikrer bærekraftig utvikling ved å utvikle innkjøpsprosedyrer som ivaretar miljømessige og sosiale hensyn. Oversatt til norsk.


NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon

Standarden er utformet for å hjelpe organisasjoner å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon, eller forsterke de kontrollforanstaltningene som allerede er på plass.


NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Standarden hjelper virksomheter å redusere negative effekter på miljøet gjennom energiforbruk, avfallshåndtering, ressursplanlegging og etterlevelse av miljøkrav. En av verdens mest brukte standarder. Oversatt til norsk.


NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Standarden gir virksomheter et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at arbeidsmiljøet forbedres. Oversatt til norsk.


NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold

Norsk standard som viser hvordan mangfoldet i samfunnet – ulikheter som kjønn, alder, etnisitet, religion, kultur, funksjonsnivå med mer – gir muligheter til økt verdiskapning. Norsk utgave.

Til denne standarden er det også laget en veiviser: Ledelsessystemer for mangfold – Implementering og bruk av standarden - P-789:2018.


NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer

Standarden hjelper med å etablere systemer for kontinuerlig forbedring av energiforbruk og energiytelse. Oversatt til norsk.

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-10-08

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 150,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang