Kontakt oss

Spørsmål om kjøp av standarder eller support på elektroniske produkter? Kontakt salgsorganisasjonen Standard Online, salg@standard.no, support@standard.no eller telefon 67 83 87 00

Andre henvendelser
Generelle spørsmål til Standard Norge, info@standard.no,
telefon: 67 83 86 00

Generelle spørsmål til Norsk Elektroteknisk Komite, nek@nek.no,
telefon: 67 83 31 00

Kontaktinformasjon:

Standard Online AS

Postadresse
Postboks 252
1326 Lysaker

Besøksadresse
(se reisebeskrivelse)
Strandveien 18
Lysaker 

Telefon: 67 83 87 00
Telefaks: 67 83 87 01
E-post: salg@standard.no


Bankkonto:
1644 05 11426

Org. nummer:
NO 983 615 031

Ansatte i Standard Online

Standard Norge

Postadresse
Postboks 242
1326 Lysaker

Besøksadresse
(se reisebeskrivelse)
Strandveien 18
Lysaker 

Telefon: 67 83 86 00
Telefaks: 67 83 86 01
E-post: info@standard.no

Bankkonto:
1644 17 27384

Org. nummer:
NO 985 942 897 

Ansatte i Standard Norge

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Postadresse
Postboks 280
1326 Lysaker

Besøksadresse
(se reisebeskrivelse)
Strandveien 18
Lysaker 

Telefon: 67 83 31 00
Telefaks: 67 83 31 01
E-post: nek@nek.no

Bankkonto:
5080 05 01110

Org. nummer:
NO 955 221 567

Ansatte i NEK

Sist oppdatert: 2014-01-28