Medlemskap

Hva vil det si å være medlem?

Som medlem i Standard Norge har man møte- og stemmerett ved årsmøtene og rett til å foreslå medlemmer til styret. Medlemskap i Standard Norge gir:

  • 15 % rabatt på Norsk Standard
  • 15 % rabatt på kurs
  • Egne medlemsmøter
  • Tilbud om kostnadsfri opplæring i standardisering internt i egen virksomhet
  • Mulighet til å påvirke Standard Norges strategi
  • Mulighet for synliggjøring gjennom informasjonsmateriell produsert av Standard Norge (suksesshistorier, pressemeldinger etc.)
  • Synliggjøring med logo på Standard Norges nettsider og mulighet til å bruke merket "Medlem i Standard Norge" på egne nettsider (ta kontakt på info@standard.no for å få merket)

Inngå medlemsskap

"For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke."

Adm. direktør
Vibeke Hammer Madsen
Virke

 

 

Norges medlem i  ISO logo
Norges medlem iLink til CEN