Ansatte

Oversikten er alfabetisk på etternavn.

A - G          H - K          L - N          O - Å

 

strek
Helge Olsen   Helge Olsen
Prosjektleder

Petroleum, NORSOK, ISO

hol krøllalfa standard.no
962 36 944
strek
Thomas Oscar-Andersen   Thomas Oscar-Andersen
Leder markeds- og forretningsutvikling

 

toa krøllalfa standard.no
902 02 218
strek
Kristoffer Jan Polak   Kristoffer Jan Polak
Prosjektleder

VVS-installasjoner og inneklima, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - VVS, samfunnssikkerhet i BAE-næringen, bad- og svømmeanlegg

kjp krøllalfa standard.no
905 97 358
strek
Ståle Prehn-Sletten   Ståle Prehn-Sletten
Prosjektleder

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, bærekraftige byggverk, varmeisolasjon, digital byggeprosess, BIM, flis og murarbeid

spr krøllalfa standard.no
408 62 614
strek
Anne Gunn Rike   Anne Gunn Rike
Prosjektleder

Flytende oppdrettsanlegg (NS 9415), SN/K 509, bioenergi, petroleum strukturstandarder i ISO og NORSOK

agri krøllalfa standard.no
930 47 010
strek
Ingvil Teige Stiegler   Ingvil Teige Stiegler
Digital redaktør

 

its krøllalfa standard.no
971 70 088
strek
Mona Sviggum   Mona Sviggum
Assistent økonomi

 

msv krøllalfa standard.no
938 47 828
strek
Roald Sægrov   Roald Sægrov
Prosjektleder

Konstruksjonsteknikk, Eurokoder, pålitelighet, utførelse av stål- og aluminiumskonstruksjoner, byggevarer

ros krøllalfa standard.no
489 52 738
strek
dummy-portrett_100x150   Marit Sæter
Direktør kommunikasjon

 

msa krøllalfa standard.no
970 27 956
strek
Thomas Oscar-Andersen   Kevin Luneborg Thomassen
Leder markeds- og forretningsutvikling, samferdsel, infrastruktur og transport

 

klt krøllalfa standard.no
959 26 026
strek
Hege Thorkildsen   Hege Thorkildsen
Prosjektleder

Samfunnsansvar og bærekraft, tjenester og kontraktstandarder

hth krøllalfa standard.no
934 65 848
strek
Per Haakon Thrane-Nielsen   Per Haakon Thrane-Nielsen
Leder produksjon

Ansvar for produksjonsflyt og leder for produksjonsgruppen

ptn krøllalfa standard.no
977 07 979
strek
Iiris Turunen-Rindel   Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder

Akustikk og vibrasjoner

itr krøllalfa standard.no
932 48 985
strek
Hanne Gjesteland Wells   Hanne Gjesteland Wells
Prosjektleder og gruppeleder Samfunn

Klimatilpasning i byggebransjen, grøntanlegg (inkl. NS 3420), fasilitetstjenester

hgw krøllalfa standard.no
975 56 396
strek
Marianne Werner   Marianne Werner
Prosjektleder

 

mwe krøllalfa standard.no
980 16 785
strek
Mette Wiken   Mette Wiken
Lederassistent

Sekretær for ledergruppen, medlemskap og representantskap, leverandørkontakt

mwi krøllalfa standard.no
906 68 342
strek
Erik Winther   Erik Winther
Direktør markeds- og forretningsutvikling

Foretningsutvikling, markedsutvikling, strategisk utvikling av Standard Norge

ewi krøllalfa standard.no
922 35 599
strek
Hilde Aarefjord   Hilde Aarefjord
Prosjektleder

Akvakultur og fiskeri, helse, bærekraftige byer og tettsteder

haa krøllalfa standard.no
489 53 279
strek
Lars Aasness   Lars Aasness
Prosjektleder

Trebaserte materialer, universell utforming av byggverk, areal og volumberegning av bygninger, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (NS 3420)

laa krøllalfa standard.no
489 53 282

 

 

A - G          H - K          L - N          O - Å

Sist oppdatert: 2019-11-05