Årsrapport

Standard Norge avholdt årsmøte 22. mai 2019. Du kan finne årsrapporten for 2018 sammen med årsrapportene fra tidligere år i lenkene nedenfor.

Sist oppdatert: 2019-05-28