Verdenskart hvor Norge er markert

Internasjonal komitéledelse og verv

Standard Norges medlemskap i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN medfører både muligheter og forpliktelser. Eksempler på det er at vi må ta på oss å lede internasjonale standardiseringskomiteer og verv i de styrende organene i disse organisasjonene. Noen av disse oppgavene er faste og varer over tid, mens andre er valgbare og av tidsbegrenset varighet.

Standardiseringskomiteer

Alle prosjekter som startes opp i ISO og CEN må ledes fra ett av medlemslandene. Lederen av komiteen er en ekstern ekspert, mens sekretariatet er lagt tid den nasjonale standardiseringsorganisasjonen.

Her er en oversiktig over hvilke komiteer Norge leder (per november 2018):

Komiténummer

Navn

Sekretariat

 Komitéleder

CEN WS Smart CE marking

Smart CE marking

Lisbet Landfald

Paul Surin, Wienerberger (Storbritannia)

CEN WS 076

Batch-based Calculation of Sustainability Impact for Captured White Fish products Acronym: WhiteFish BCSI

Rolf Duus

Petter Olsen, Nofima

CEN WS 86

Authenticity in the feed and food chain – General principles and basic requirements

Rolf Duus

Petter Olsen, Nofima

CEN/BT/WG 213

Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA)

Tom A. Høseggen

Malin Rygg, Difi

CEN/TC 104

Concrete and related products

Vivian Meløysund

Christoph Müller, VDZ (Tyskland)

CEN/TC 104/SC 1

Concrete and related products/Concrete - Specification, performance, production and conformity

Vivian Meløysund

Rolf Brightbücher, Ruhr-Universität, Bochum (Tyskland)

CEN/TC 104/SC 2

Concrete and related products/Execution of concrete structures

Vivian Meløysund

Eivind Heimdal, Veidekke

CEN/TC 135                                             

Execution of steel structures and and aluminium structures

Roald Sægrov

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

CEN/TC 154/SC 5

Aggregates// Lightweight aggregates

Merete Holmen Murvold

 

CEN/TC 250/SC 10

EN 1990 Basis of structural design

Vivian Meløysund

Paolo Formichi, Univ. i Pisa (Italia)

CEN/TC 250/SC 9

Eurocode 9: Design of aluminium structures

Roald Sægrov

Frederico Mazzolani, Univ. Fredric II (Italia)

CEN/TC 442  

Building Information Modelling (BIM)

Lisbet Landfald

Øivind Rooth, Dibk

ISO/TC 163/SC 2

Calculation methods

Ståle Prehn-Sletten

Lars Myhre, Boligprodusentene

ISO/TC 167

Steel and aluminium structures

Roald Sægrov

Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

ISO/TC 167/SC 1

Steel: Material and design

Roald Sægrov

X

ISO/TC 167/SC 3

Aluminium structures

Roald Sægrov

X

ISO/TC 17/SC 16

Steels for the reinforcement and prestressing of concrete

Roald Sægrov

Jan Karlsen, Kontrollrådet

ISO/TC 226

Materials for the production of primary aluminium

Knut Aune

 

ISO/TC 234

Fisheries and aquaculture

Hilde Aarefjord

Johan H. Williams, NFD

ISO/TC 59

Buildings and civil engineering works

Kari S. Gorgos

Per Jæger, Boligprodusentene

ISO/TC 59/SC 13

Organization of information about construction works

Lisbet Landfald

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

ISO/TC 67/SC 3

Drilling and completion fluids, and well cements

Helge Olsen

 

ISO/TC 71/SC 3

Concrete production and execution of concrete structures

Vivian Meløysund

Jan Karlsen, Kontrollrådet

Ord- og tegnforklaring
TC = Technical committee (teknisk komité)
SC = Sub committee (underkomité)
WS = Workshop
BT/WG = Techinal Board /Working Group (komité som ikke er opprettet som egen TC men direkte underlagt det tekniske styret)
X = ikke aktivitet i komiteen og derav ingen komitéleder for øyeblikket

 

Styrende organer

Generalforsamlingen (General Assembly)
Den arrangeres en gang per år både i ISO og CEN. Hvert medlemsland er forventet (eller har mulighet til) å stille med minst en delegat på årsmøtet. På den årlige generalforsamlingen i både ISO og CEN deltar adm. direktør Jacob Mehus. I tillegg vil, på de fleste møtene, andre norske representanter enten fra administrasjonen og/eller styret i Standard Norge delta.

Styre (ISO Council og CEN Administrative Board)
Både ISO og CEN ledes av et styre. I begge organisasjonene er det å være representert i styret en valgbar posisjon som går på omgang blant medlemmene. I ISO har de seks størst medlemslandene Frankrike, Japan, Kina, Storbritannia, Tyskland og USA derimot fast plass. De øvrige plassene velges blant medlemslandene.

I ISO Council er Norge for tiden ikke representert.

I CENs styre er adm. direktør Jacob Mehus valgt for perioden 2018-2020.

Teknisk styre (ISO/TMB eller CEN/BT)
De tekniske styrene, ISO Technical Management Board (TMB) og CEN Technical Board (BT), har ansvaret for den daglige ledelsen av de tekniske komiteene i dine respektive organisasjoner. Styrene skal godkjenne etablering og oppløsning av tekniske komiteer, og revisjoner av direktivene for arbeidet med de tekniske komiteene. De skal behandle alle saker av planlegging, koordinering og oppfølging av de teknisk komiteene.

I ISO er dette et valgt verv, og gruppelder Merete H. Murvold er valgt inn for Standard Norge i perioden 2018-2020.

I CEN har hvert av de 34 medlemslandene en representant i CEN/BT. Norges representant er internasjonal koordinator Tom Høseggen.

Sist oppdatert: 2018-11-29