Markedsområder

Standard Norge har delt markedsaktiviteten i flere markedsområder. Om du har spørsmål som gjelder et konkret område, for eksempel om du har en idé eller et forslag til nytt prosjekt, er du velkommen til å ta direkte kontakt med lederen av markedsavdelingen eller en av våre markedssjefer. Er du i tvil om hvem du skal kontakte, kan du ringe sentralbordet vårt. Ønsker du å kjøpe standarder, vil vårt sentralbord sette deg i kontakt med en av selgerne i Standard Online AS.

Erik Winther

Ledelse

Standard Norges markedsavdeling ledes av Direktør markeds- og forretningsutvikling Erik Winther, som kan kontaktes på ewi@standard.no eller telefon 922 35 599.

Alexandra Klimek
 

Bygg, anlegg og eiendom (BAE)

Standardisering innenfor BAE er omfattende, og NS 3420 er blant de mest kjente standardene. Ellers er også standarder for konstruksjonsteknikk med betong, stål, aluminium, tre og standarder innenfor akustikk, støy og vibrasjoner, byggautomatisering, brannsikring, energibruk, varmesystemer, varmeisolering, innemiljø, ventilasjon, vannforsyning, sanitær- og avløpsteknikk, fasilitetsstyring og bygge- og anleggskontrakter, lagt til dette området.

Leder markeds- og forretningsutvikling innenfor bygg, anlegg og eiendom Alexandra Klimek kan kontaktes på akl@standard.no eller telefon 978 96 236.

 
Inger Jakobsen

Helse og omsorg, mat, miljø og ledelse

Dette markedsområdet omfatter aktiviteter innenfor tjenester, kvalitet, samsvarsvurdering, samfunnssikkerhet, universell utforming, miljø som ISO 14000-serien og miljødataprogrammet, mattrygghet, fiskeoppdrett, medisinsk utstyr, generell produktsikkerhet og forbrukerrettet standardisering.

Dette innebærer at standarder i ISO 9000-serien, regnskaps- og kontordokumentasjon og mattrygghet ligger innenfor området. En strategiplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming danner grunnlaget for arbeidet innenfor det området.

Leder marked- og forretningsutvikling innenfor helse, miljø og ledelse Inger Jakobsen kan kontaktes på inj@standard.no eller telefon 934 05 001.

Haakon Heyerdahl

IKT, industri og energi

Området omfatter alle typer standardisering relatert til IT og kommunikasjon. Det være seg alt fra utforming av kredittkort til geografisk informasjonsteknologi.

Alt som skjer innenfor verkstedindustri, annen industrivirksomhet, engeri og transport og samferdsel dekkes også av dette området. Eksempler kan være ATEX (eksplosjonsfarlige områder) og overflatebehandling, trafikksikkerhet og krav til busser.

Leder marked- og forretningsutvikling innenfor IKT, industri og energi Haakon Heyerdahl kan kontaktes på hhe@standard.no eller telefon 901 52 034.

 

Samferdsel, infrastruktur og transport

Dette markedsområdet omfatter alle aktiviteter knyttet til samferdsel, infrastruktur og transport. Det kan for eksempel være smarte byer, trafikksikkerhet og krav til busser.

Leder markeds- og forretningsutvikling innenfor samferdsel, infrastruktur og transport, Kevin Luneborg Thomassen, kan kontaktes på klt@standard.no eller telefon 959 26 026.

 

Petroleum

Aktivitetene innenfor petroleum styres av et bransjeoppnevnt sektorstyre og ledes daglig av en prosjektleder. Bransjen baserer seg på internasjonale standarder og påvirker disse gjennom et aktivt engasjement. NORSOK-standardene definerer det nødvendige norske avviket/tillegget, og behandler områder som ikke dekkes av internasjonale standarder.

Sist oppdatert: 2019-11-05