Medlemsoversikt

Følgende bedrifter og organisasjoner er medlemmer i Standard Norge:

Logo Virksomhet og lenke til nettsiden
 
Abelias logo
Abelia
 
Aquastructures logo
Aquastructures
 
Arkitektbedriftenes logo
Arkitektbedriftene i Norge
 
Berigo
Berigo
 
BMAs logo
BMA Heisteknisk rådgivning AS
 
Boligprodusentenes Forenings logo
Boligprodusentenes Forening
Brekke og Strand logo
Brekke & Strand Akustikk AS
 
Byggenæringens Landforening sin logo
Byggenæringens Landsforening
 
Byggevareindustriens Forening sin logo
Byggevareindstriens Forening
Byggmesterforbundet sin logo
Byggmesterforbundet
Byggtjenestes logo
Byggtjeneste AS
 
Celsa Steelservice sin logo
Celsa Steelservice
 
Conoco Phillips logo
ConocoPhillips Norge
 
Den norske emballasjeforening sin logo
Den Norske Emballasjeforening
 
DNV GL sin logo
DNV GL AS
 
Arbeidstilsynets logo
Direktoratet for arbeidtilsynet
 
Direktoratet for byggkvalitets logo
Direktoratet for byggkvalitet
 
Direktoratet for eHelse sin logo
Direktoratet for e-helse
Difi logo
Direktoratet for forvaltning og IKT
 DSBs logo Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 
EBAs logo
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Equinors logo
Equinor ASA
Expro Norway AS sin logo
Expro Norway AS
 
  Fagforbundet sin logo 
Fagforbundet
 
Finans Norge sin logo
Finans Norge Forsikringsdrift
 
Fire Eater Norge AS sin logo
Fire Eater Norge AS
Fiskeridirektoratets logo
Fiskeridirektoratet
 
Forbrukerrådets logo
Forbrukerrådet
 
Forsvarsbyggs logo
Forsvarsbygg
 
Givas logo
Givas IKS
 
Helsedirektoratets logo
Helsedirektoratet
 
Hey'dis logo
Hey'di AS
 
Virkes logo
Hovedorganisasjonen Virke
 
Husbankens logo
Husbanken
 
Icopals logo
Icopal AS
 
Isolas logo
Isola AS
 
Jotnes logo
Jotne EPM Technology AS
Kontrollrådet sin logo
Kontrollrådet
 
KIS logo
Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening
 
Krantekniske Forenings logo
Kranteknisk Forening
 
Kulturdepartementets logo
Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen
 
LOs logo
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MEFs logo
MEF Service AS
 
Miljødirektoratets logo
Miljødirektoratet
 
Moteks logo
Motek AS
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin logo
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 
Nelfos logo
Nelfo
 
Nemkos logo
Nemko AS
NITOs logo
NITO
 
Norcems logo
Norcem AS
 
Norconsults logo
Norconsult AS
 
Nioms logo
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
 
NBEF sin logo
Norges bygg-- og eiendomsforening (NBEF)

NGIs logo
Norges Geotekniske Institutt
 
NTFs logo
Norges Takseringsforbund
NVEs logo
Norges vassdrags- og energidirektorat
 
Norsk Akkreditering sin logo
Norsk akkreditering
Norsk Eiendoms logo
Norsk Eiendom
 
FABEKOs logo
Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)
NFKRs logo
Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
 
Norsk Heiskontroll sin logo
Norsk Heiskontroll as
Norsk Industri sin logo
Norsk Industri
Norsk musikkråd sin logo
Norsk musikkråd
Norsk olje og gass sin logo
Norsk olje og gass
Norsk Tretekniske Institutt sin logo
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk trevare sin logo
Norsk Trevare
Norsk VVS sin logo
 
Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening
NBBLs logo
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Shells logo
AS Norske Shell
NTNu sin logo
NTNU - IVT (Fak.for Ing.vitenskap og teknologi)
NFD sin logo
Nærings- og fiskeridepartementet
NHO sin logo
Næringslivets Hovedorganiasjon (NHO)
 
Oljedirektoratet sin logo
Oljedirektoratet (OD)
 
Vann- og avløpsetaten sin logo
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Petrolemstilsynet sin logo
Petroleumstilsynet (Ptil)
 
Pipelife sin logo
Pipelife Norge AS
Politidirektoratets logo
Politidiretoratet
 
Protans logo
Protan AS
R. O. Larsen Maskin sin logo
R. O. Larsen Maskin AS
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell sin logo
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
 
RIFs logo
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Sintefs logo
SINTEF Byggforsk
Sopra Steria sin logo
Sopra Steria AS
Spamas logo
SPAMA AS
 
Språkrådet sin logo
Språkrådet
Kartverkets logo
Statens kartverk
Statens vegvesen sin logo
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 
Statsbyggs logo
Statsbygg
 
Teknas logo
Tekna
Teknologisk Institutt sin logo
Teknologisk Institutt
 
Treindustriens logo
Treindustrien
VKEs logo

VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

Sist oppdatert: 2019-12-18