Representantskapet

Etter årsmøtet i 2008 består ledelsen av representantskapet i Standard Norge av følgende personer:

Leder:
Karl Nysterud

Nestleder:
Adm. direktør Dag Tørvold, Nemco

Protokoll fra årsmøtet
Protokollen fra avholdte årsmøter i Standard Norge kan lastes ned i pdf-format (se lenker nedenfor).

Protokoll fra årsmøtet i 2008 (243Kb).
Protokoll fra årsmøtet i 2007 (237 Kb).
Protokoll fra årsmøtet i 2006 (178 kB)
Protokoll fra årsmøtet i 2005 (184 kB).
Protokoll fra årsmøtet i 2004 (138 kB).

Sist oppdatert: 2013-12-11