Inngåtte samarbeidsavtaler

Standard Norge har per januar 2017 inngått følgende samarbeidsavtaler:

Virksomhet  Kontaktperson  Kontakt i Standard Norge Inngått
Politidirektoratet John Kristian Thoresen Rune Jørs 2015
Norsk Forening for Kvalitet og Risiko (NFKR) Torolf Paulshus Inger Jakobsen 2015
Helsedirektoratet Per Kr. Andersen Inger Jakobsen 2014
NITO Sonja Nupen Marit Sæter 2014
Fagforbundet Hermann Albert Inger Jakobsen 2014
BITS (Bank og finansnæringens infrastrukturselskap) - Rune Jørs 2014
Difi Dag Strømsnes Rune Jørs 2012
TEKNA Bente Brunsgård Marit Sæter 2012
Sollerudstranda skole Alexander Kumano Chernus Einar Morten Lassesen 2011
Norcem AS Terje Rønning Alexandra Klimek 2011
Kranteknisk Forening (KTF) Johan O. Asmunsvaag   2009
Statsbygg - Alexandra Klimek 2009
Petroleumstilsynet (Ptil) Svein Anders Eriksson Roar Heum 2008
Norges Takseringsforbund - Alexandra Klimek 2008
NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn Erik Winther 2008
Forsvarsbygg Atle Eliassen Alexandra Klimek 2008
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Gunnar Wold Inger Jakobsen 2008
Veidekke Jørgen Bratlie Alexandra Klimek 2007
Vegdirektoratet - Alexandra Klimek 2007
Husbanken - Alexandra Klimek 2007

Sist oppdatert: 2018-07-26