Fagråd for forbrukersaker

Fagrådet for forbrukersakerble opprettet i 2005 og har en rådgivende funksjon for Standard Norge i forbrukerspørsmål. Blant annet skal fagrådet bistå ved prioritering av prosjekter og deltakelse i standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse.

Les mer om Fagrådet for forbrukersaker.

Sist oppdatert: 2011-09-29