Sektorstyre BAE

Sektorstyre BAE består (per september 2019) av

 • Øivind Rooth, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (leder)
 • Kari Sandberg, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (nestleder)
 • Tore Strandskog, NELFO
 • Janneke Solem, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Ketil Krogstad, Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)
 • Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge
 • Terje F. Rønning, Heidelberg Cement Norway AS/Byggevareindustrien
 • Bente Hagelien, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
 • Jane Bordal, Statens vegvesen
 • Bengt Herning, Virke Bygg & Anlegg
 • Jørgen Leegaard, BNL
 • Svein Håkon Harv, NBEF/Statsbygg
 • Vikas Thakur, NTNU
 • Alexandra Klimek, Standard Norge
 • Johannes Nilssen, Standard Norge

Sist oppdatert: 2019-09-20