Styret

Etter årsmøtet i 2019 består styret i Standard Norge består av følgende personer:


Øivind Christoffersen

Styreleder
Øivind Christoffersen

Knut Thorvaldsen

Nestleder
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

Styremedlemmer

John Sandnes

Jon Sandnes
Adm. direktør, Byggenæringens Landsforening

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm
Avdelingsdirektør, Forsvaret

Asta Stenhagen

Asta Stenhagen
Head of Strategic Projects, Group Finance, EVRY

Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
Professor, Universitetet i Bergen

Øyvind Rongevær

Øyvind Rongevær
Utredningsleder, LO

Vivian Meløysund

Vivian Meløysund
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Kari Borgos
 

 

 

Kari Borgos
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Foto alle bilder: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 2019-11-11