Styret

Etter årsmøtet i representantskapet 2013 består styret i Standard Norge av følgende personer:

Jan A. Oksum

Styreleder
Jan A. Oksum

Tor R. Skjærpe

Nestleder
Tor R. Skjærpe
Direktør, Petoro AS


Styremedlemmer
Randi Flesland

Randi Flesland
Direktør, Forbrukerrådet

Inge Krogstad

Inge Krogstad
Strategidirektør, SAS Institute AS

Øivind Christoffersen

Øivind Christoffersen
Adm. direktør, Statsbygg

Marianne Svendsli (foto: Nicolas Tourrenc)

Marianne Svensli
Rådgiver i HMS-politikk, Landsorganisasjonen

Svein Chr. Ulvatne

Sven Chr. Ulvatne
Adm. direktør, Backe Entreprenør Holding AS

 
Kari S. Borgos

Kari Synnøve Borgos
Fagoversetter/Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

 
Lisbet Landfald

Lisbet Landfald
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

 

Vararepresentanter
Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm Fet
Professor, NTNU

 

Inger Johanne Eikeland

Inger Johanne Eikeland,
HMS Direktør, Orkla ASA

 

 

Observatør fra NEKs styre
 

Trond Sollie
Ass. direktør, Nemko AS


Foto alle bilder: Nicolas Tourrenc

Sist oppdatert: 2014-01-28