Standard Online AS

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Standard Online AS (tidligere Pronorm AS) er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Virksomheten skal bidra vesentlig til finansiering av standardiseringsoppgavene hos de to eierne. Selskapet har 22 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo. 

Våre produkter og tjenester

Nettstedet standard.no er «one stop shop» for standarder. Vår abonnementstjeneste sikrer deg kvalitet og trygghet, samtidig som den er enkel å bruke. Ved behov for nye standarder blir de tilgjengelige i abonnementet ditt øyeblikkelig. Du kan overlate hele standardarkivet ditt til oss, og nyte økonomisk gevinst i å slippe oppdatering av standarder selv. Vi har standarder og normer innenfor de fleste områder. Vi tilbyr blant annet produkter for bygg- og anleggsbransjen som NS 3420, standarder som omfatter juridiske og kontraktsrettslige forhold, kvalitets- og miljøstandarder, samt elektrotekniske normer, som storselgeren NEK 400.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001

Standard Online AS har siden 31. januar 2011 vært sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - krav. Vi er sertifisert for salg av standarder, produkter og nettbaserte tjenester.

Achilles-kvalifisert

Standard Online AS er kvalifisert i “Achilles Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark”.

Sist oppdatert: 2014-01-13