Styret

strek
  Jacob Mehus
Styreleder

 

Administrerende direktør
Standard Norge

strek

Leif Aansesen
  Leif Aanensen
Nestleder

 

Administrerende direktør
Norsk Elektroteknisk Komite
strek
Freddy Thorbjørnsen
  Freddy Thorbjørnsen
Ansattes observatør

 

Salgskonsulent
Standard Online AS
strek
Trine Tveter
  Trine Tveter
Styremedlem

 

Spesialrådgiver
Standard Norge

Sist oppdatert: 2019-01-07