-


Kildeforkortelser brukt i standarder
Mange av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra Standard Norges tidligere interne termbase med terminologi hentet fra oversatte og nasjonale standarder. Termene har kildehenvisninger til standardene de er hentet fra.
 
 
Kildeforkortelser brukt i Milterm
En andel av termpostene i termbasen SNORRE er hentet fra miljøtermbasen Milterm og har kildehenvisninger til både standarder og andre oppslagsverk. Listen under gir en oversikt over kildeforkortelser brukt i Milterm:

Terminologi fra EEA, Gemet og NMT    
Termer og definisjoner hentet fra EEA, Gemet og Norsk miljøtesaurus (NMT) har i en del tilfeller egne kildehensvisninger i tillegg til Gemet og NMT.

Se kildeforkortelsene brukt i Gemet.

-
Spørsmål/kommentarer
Prosjektleder Kjersti Drøsdal Vikøren
kdv@standard.no

Termbasen SNORRE
Informasjon om termbasen og artikler om terminologi og fagspråk

Kilder og lenker
Informasjon om kilder. Lenker til termbaser og andre oppslagsverk.

Hjelp
Hvordan finne fram blant termer og definisjoner i termbasen SNORRE